Polskim prywatnym firmom działającym w sektorze przemysłowym, zawdzięczamy 50% wartości wzrostu sprzedaży produkcji przemysłowej.

wolne - moce.pl
2 January 2022
Category:

GUS, podaje duży wzrost o 15,2% (rdr) sprzedanej produkcji przemysłowej w Polsce w listopadzie 2021r. Średni wzrost sprzedanej produkcji przemysłowej w Polsce do listopada 2021, to już 15,45% (liczone rdr), gdy w tym samym okresie 2020r, nastąpił spadek sprzedaży produkcji przemysłowej o -2,08%. W 2021r, średni miesięczny wzrost sprzedaży następował o wartość 2,33% (licząc mdm 2021r). Natomiast, średni wzrost sprzedaży produkcji przemysłowej liczony od stycznia 2021r do listopada 2021r, to 14,05%, gdy w tym samym okresie roku 2020, tj styczeń – listopad, nastąpił średni spadek sprzedaży produkcji przemysłowej o -3,39%.

Odnosząc się do pozostałych danych publikowanych przez GUS, należy stwierdzić, iż to ponad 90% wzrostu, tj. prawie 14%, wypracowały w Polsce firmy prywatne, w tym podmioty krajowej własności prywatnej wypracowały 7,5% wzrostu sprzedaży produkcji przemysłowej w listopadzie 2021r.

To sektor prywatny, stanowi ponad 90%1, wartości produkcji przemysłowej sprzedanej. W tym prawie 50%1, to wartość sprzedana produkcji przemysłowej firm krajowej własności prywatnej. Pozostałe ponad 38%1 stanowi wartość sprzedana produkcji przemysłowej podmiotów własności zagranicznej i nieco ponad 8%1 firm sektora publicznego.

Warto przy tym zaznaczyć, iż to firmy krajowej własności prywatnej, rozwijają sprzedaż najwięcej, stanowiąc 82% w 2005r., wartości sprzedanej produkcji przemysłowej, a już ponad 90% w 2019r.

Pełne dane ujęte w tabelach: Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu: styczeń do listopad 2021r w odniesieniu do 2020r, oraz tabela: Podstawowe dane o podmiotach gospodarczych w przemyśle wg form własności:

 

 

Dariusz Wódz

Tech – Konsulting Sp. z o.o.

 

1 – dane GUS na koniec 2019r.


Also read

2 minutes reading time

Grupa MTP – dobrze zaprojektowane wydarzenia

wolne - moce.pl
Category:
4 minutes reading time

Jednoczyć siły i sumować możliwości firm obróbki stali

Dariusz Wódz
Category: