Back

ciecze obróbkowe

ciecze chłodząco - smarujące, stosowane celem zwiększenia wydajności i polepszenia jakości obrabianej powierzchni. Najczęściejciej są to:

- ciecze obróbkowe olejowe − oleje mineralne;

- ciecze obróbkowe emulsyjne − mieszanina wody z olejem emulgującym (zawartość olejów w emulsjach może dochodzić do 10%, najczęściej stanowi 2−3%);

- ciecze obróbkowe syntetyczne i półsyntetyczne − wodorozcieńczalne;

- woda, nafta, denaturat.

Do chłodzenia używa się również sprężonego powietrza.

 

Stosowanie cieczy obróbkowych pozwala:

- zwiększ intensywność chłodzenia obszaru skrawania;

- zmniejsz tarcie ostrza narzędzia skrawającego o skrawany materiał, również opory skrawania i zużywanie ostrza;

- zmniejsz adhezję między materiałem obrabianym a ostrzem, co wpływa na zwiększenie trwałości narzędzia i zmniejszenie narostu;

- ułatwia usuwanie wiórów, produktów ścierania ostrza oraz pochłanianie pyłów.

 

Stosowanie płynów obróbkowych wywołuje także zjawiska niekorzystne, np.:

- wstrząs termiczny, co może być przyczyną pęknięcia ostrza narzędzia skrawającego;

- zanieczyszczanie obrabiarki, otoczenia i obrabianych przedmiotów;

- konieczność stosowania instalacji ogólnowydziałowych lub układów chłodzących w poszczególnych obrabiarkach;

- konieczność stosowania układów doprowadzających ciecz obróbkową, a także usuwających pary i aerozole powstające z płynów obróbkowych podczas wysokowydajnych sposobów obróbki (mogą niekorzystnie wpływać na zdrowie człowieka).

Get started now

Register for Free-Powers

Darmowa rejestracja